Науковий часопис НПУ Драгоманова (серія 6)

naukovyi chasopys npu 12v 2014НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. серія 6. Історичні науки: зб. наукових праць. – Випуск 12. – К., 2014. – 262 с.

Подаються наукові розвідки викладачів навчальних закладів, співробітників наукових установ, докторантів й аспірантів з актуальних, дискусійних і малодосліджених проблем вітчизняної та всесвітньої історії.

Фахове видання затверджене Президією ВАК України 2004 р., бюлетень № 8 (історичні науки) (Додаток до постанови президії ВАК України від 30 червня 2004 р. № 3-05/7)
Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 8812 від 01.06.2004 р.

Відповідальні редактори: І.І. Дробот, В.Й. Борисенко.

Відповідальний секретар: Т.А. Стоян.

Додаткова інформація