Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.

  • Друк

Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.Нікітін Ю.О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування: монографія / Ю.О. Нікітін. – Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 252 с.

У монографії висвітлюється історія формування та особливості практичної діяльності органів міського самоврядування Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст. по розбудові комунального господарства, у медичній та освітній сферах, а також культурно-просвітницька робота.

Для науковців, аспірантів, студентів історичних та соціально-гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.