Дробот І. Пошуки шляхів до визволення України

Пошуки шляхів до визволення УкраїниДробот І. Пошуки шляхів до визволення України / І.Дробот, В.Кучер. — К.: Видавництво «Школяр», 1999. – 283 с.

У роботі на основі історичних досліджень, архівних матеріалів, документів українських партій і організацій, матеріалів часописів автори здійснили спробу висвітити пошуки суспільно-політичною думкою шляхів до визволення українського народу, його боротьбу за реалізацію віками вимріяної ідеї за власну, суверенну, соборну державу.

Додаткова інформація