Наукова біографія Хромця Віталія Леонідовича


З З 1 жовтня 2008 до 31 жовтня 2013 року працював на посаді заступника директора з соціально-виховної роботи Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
З 1 січня 2009 року до 31 жовтня 2013 року обіймав посаду заступника завідуючого кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Хромець Віталій Леонідович є автором 42 наукових та 3 навчально-методичних праць.
Він є науковим редактором збірника наукових статей «Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства» (Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. Збірник наукових статей / Наук. ред. Л. Филипович, В.Хромець. – К.: «ПАРАПАН», 2007. – С. 130-142)
У 2007 р. він був членом редакційної колегії збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Шевченківська весна» (Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип. V: У 5-х част. – Ч.1 / За заг. ред. проф. О.К. Закусила. – К.: ВЦ «Принт-центр», 2007. – 508 с.)
Хромець Віталій Леонідович брав участь в організації більше 40 наукових та навчально-просвітницьких заходів.

Додаткова інформація