Практика в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди

Зі студентами працювали, читали лекції та дискутували директор Інституту член-кореспондент НАН України Анатолій Єрмоленко, заступник директора, завідувач відділу історії філософії України - Сергій Йосипенко, учений секретар - Роман Самчук, завідувач відділу історії зарубіжної філософії - Віталій Лях, голова Вищої школи філософії - Валерій Загороднюк, завідувач відділу філософії культури, етики та естетики - Євген Бистрицький, завідувач відділу філософських проблем етносу і нації - Володимир Фадєєв та інші.

Студенти в свою чергу відзначились цікавими та наполегливими питаннями, активною участю в обговореннях.

Додаткова інформація