Фільтр
 • Звітна конференція з виробничої педагогічної практики

  - заочної форми навчання ОКР «бакалавр» напрям підготовки:«Філософія (релігієзнавство)», група 41 Ф-я.р.з.
  відбудеться 13.05.2015р., (середа), 9.30, ауд. 3-3;
  - денної форми навчання ОКР «бакалавр» напрям підготовки:«Культурологія», група 44 Культ.т., 45Культ.м.
  відбудеться 13.05.2015р., (середа), 14.00, ауд. 3-3;
  - денної форми навчання ОКР «бакалавр», напрям підготовки:«Філософія (релігієзнавство)», група 41Філос.р.
  відбудеться 13.05.2015р., (середа), 15.30, ауд. 3-3;
  - заочної форми навчання ОКР «бакалавр» напрям підготовки:«Культурологія», група 4 Культ.з. (4 Культ.т.з., 4 Культ.м.з.) відбудеться 13.05.2015р., (середа), 17.00, ауд. 3-3.

Додаткова інформація