Практика в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди

  • Друк

5Протягом двох тижнів з 11 по 24 лютого 2019 року студенти третього курсу Факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова проходили практику в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди. Провідні науковці Інституту розповіли студентам про стан сучасної філософії в Україні, проблеми сучасної філософії, актуальні філософські дискусії, про шлях молодого науковця у філософській царині та особливості внутрішнього функціонування філософських наукових інституцій в Україні та за її межами. Студенти мали нагоду не лише долучитись до актуальних філософських дискусій і тем, а й дізнатись, як писати наукові тексти, як будується шлях молодого філософа та інші практичні питання.

Зі студентами працювали, читали лекції та дискутували директор Інституту член-кореспондент НАН України Анатолій Єрмоленко, заступник директора, завідувач відділу історії філософії України - Сергій Йосипенко, учений секретар - Роман Самчук, завідувач відділу історії зарубіжної філософії - Віталій Лях, голова Вищої школи філософії - Валерій Загороднюк, завідувач відділу філософії культури, етики та естетики - Євген Бистрицький, завідувач відділу філософських проблем етносу і нації - Володимир Фадєєв та інші.

Студенти в свою чергу відзначились цікавими та наполегливими питаннями, активною участю в обговореннях.