МОЛОДІЖНА ШКОЛА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ДОСВІДУ «NEW TOP»

web

УКР

МОЛОДІЖНА ШКОЛА

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ДОСВІДУ

«NEWTOP»

(6-9 липня 2017 р.)

 

«NEWTOP» – культуро-освітній проект, який проводиться у форматі неформальних тренінгів і майстер-класів для студентів, молодих практиків і всіх бажаючих «прокачати» себе. Протягом чотирьох днів кожен учасник школи здобуде набір ключових навичок сучасного фахівця, зможе проявити свою особистість і проведе час з користю в Закарпатті. 

Учасники школи стануть активними учасниками таких майстер-класів:

Що таке NewTop і як досягнути вершин

Аліса в задзеркаллі або інтернетне Я

 • 21% віртуального життя: про епідемію дефіциту реальності
 • Віртуалка як ресурс і де його копати
 • Як ми стали Алісами і чи треба лікуватись

LoveZoneVSFriendZone

 • Ч і Ж як друзі
 • Кохання як ілюзія чи ілюзія кохання?
 • Друзі чи закохані: як встановити правду?

Курс риторики

 • Слово – не горобець. Як вхопити слушну мить
 • Говоріть без нервів, а дихайте животом
 • Як стати приємним співрозмовником

Молодіжна школа науково-популярного досвіду «NewTop»стане сходинкою у сходженні до нової вершини саморозвитку. Якщо ж ви вже на цій точці, то тоді запрошуємо крокувати з нами гірськими масивами вздовж озера Синевир – найбільшого озера Українських Карпат, яке є одним з «7 чудес України».

Організатори попереджують: на молодіжну школу наукового-популярного досвіду не варто реєструватись, якщо ви: 

-          вірите, що панічні атаки можна викачати яйцем, а настрій залежить від розташування зірок на небі;

-          вважаєте, що характер залежить від того чи їсть людина з ножа;

-          сподіваєтесь, що ми навчимо маніпулювати іншими людьми і завоювати Всесвіт;

-          прагнете вилікуватись від депресії і нещасливого кохання

-          очікуєте отримати список порад як правильно жити;

-          бажаєте повихвалятись  перед іншими учасникам молодіжної школи і спробувати вилікувати оточуючих.

Принципом новоформатного проекту «NewTop» є передача лише справжнього науково-популярного досвіду, тому нічого вищезгаданого не буде. Лише крута і насичена навчально-розважальна програма в Закарпатті. Лише літо і «NewTop».

Молодіжна школа «NewTop» – це унікальний простір, де навчання і відпочинок взаємопов’язані і невід’ємні одне від одного. Замість лекцій під диктовку передбачено живе спілкування, а закріплення матеріалу відбудеться під час тренінгів і майстер-класів. «NewTop» - це можливість подивитись на світ по-новому – і все це на фоні карпатських гір.

Як взяти участь?

Щоб стати учасником молодіжної школи «NewTop», потрібно заповнити реєстраційну анкету: https://goo.gl/forms/Zxit3EWj18DXzzL53. Кількість місць обмежена. Кожен учасник сплачує організаційний внесок.

Вартість:

– до 20 червня – 2750 грн.

– до 25 червня – 3000 грн.

– до 5 липня – 3200 грн.

Оргвнесок передбачає участь у насиченій програмі: навчальний і розважальний блок, проїзд (Київ-Колочава-Київ), проживання, 3-разове харчування, трансфер, роздаткові матеріали, екскурсії, відвідання озера Синевир, культурологічний open-air, іменний сертифікат.

Куратори:

Кучеренко Єгор Валерійович – психолог-психотерапевт, спеціаліст в галузі психосинтеза, коучинга і гіпнотерапії,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Русаков Сергій Сергійович – культуролог, есеїст, журналіст, кандидат філософських наук, доцент культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Дати і місце проведення: 6-9 липня 2017 року, науково-навчальна база «Синевир» (с.Колочава, Міжгірський район Закарпатської обл.).

Контактна особа: Сергій Русаков (067-440-85-91, 099-942-26-30; s.s.rusakov@npu.edu.ua)

Організатор: Громадська організація «Академія розвитку психологічної науки і практики».

Фейсбук-спільнота: www.facebook.com/newtop2017

PL

 

MŁODZIEŻOWA SZKOŁA

NAUKOWO-POPULARNEGO DOŚWIADCZENIA

«NEW TOP»

(6-9 lipca 2017 r.)

«NEW TOP» – kulturowo-edukacyjny projekt, realizowany w formacie nieformalnych szkoleń i warsztatów dla studentów, młodych praktyków i wszystkich chętnych do «wyćwiczenia» siebie. W ciągu czterech dni każdy uczestnik szkoły zdobędzie zestaw podstawowych nawyczek współczesnego fachowca, będzie mógł wykazać swoją osobowość i  spędzi czas z korzyścią na Zakarpaciu.  

Uczestnicy szkoły zostaną aktywnymi uczestnikami następujących warsztatów:

Co to jest NewTop i jak wydostać się na szczyt

Alicja po drugiej stronie lustra albo internetowe Ja

 • 21%  wirtualnego życia:  w sprawie epidemii deficytu rzeczywistości

 • Wirtualna rzeczywistość jako zasób i gdzie jej szukać

 • Jak zostaliśmy Alicjami i czy trzeba się leczyć

LoveZone VS FriendZone

 • M i K jako przyjaciele

 • Miłość jako iluzja czy iluzja miłości?

 • Przyjaciele czy zakochani: jak ustalić prawdę?

Kurs retoryki

 • Słowo – nie jest wróblem. Jak złapać właściwa chwilę

 • Mówcie bez nerwów, zaś oddychajcie brzuchem

 • Jak zostać przyjemnym współrozmówcą

Młodzieżowa szkoła naukowo-popularnego doświadczenia «NewTop» zostanie etapem wejścia na nowy szczyt samorozwoju. Jeżeli już jesteście w tym punkcie, to wtedy zapraszamy do  wędrówki z nami  górskimi masywami wzdłuż jeziora Synewyr – największego jeziora Ukraińskich Karpat, będącego jednym z «7 cudów Ukrainy».

Organizatorzy informują:  do młodzieżowej szkoły naukowo-popularnego doświadczenia nie warto się rejestrować, jeżeli Ty:  

 • wierzysz, że ataki paniczne zdejmuje się jajem, zaś humor zależy od położenia gwiazd na niebie;

 • uważasz, że charakter zależy od tego, czy człowiek je z noża;

 • masz nadzieję, że nauczymy się manipulowania innymi ludźmi i podbijemy Wszechświat;

 • pragniesz wyleczyć się od depresji i nieszczęśliwej miłości;

 • oczekujesz na otrzymanie listy rad, jak poprawnie żyć;

 • chcesz zaszczycać się wobec innych uczestników młodzieżowej szkoły i podjąć próbę wyleczenia otoczenia.

Zasadą projektu«NewTop», oferowanego w nowym formacie jest przekazywanie tylko prawdziwego naukowo-popularnego doświadczenia, dlatego nie będzie nic z wymienionego wyżej. Tylko fajny i nasycony szkoleniowo-rozrywkowy program na Zakarpaciu. Tylko lato i «NewTop».

Młodzieżowa szkoła «NewTop» – jest to unikalna przestrzeń, gdzie nauka i wypoczynek są wzajemnie powiązane i nieodłącznie od siebie. Przewiduje się żywa komunikacja zamiast dyktowanych lekcji, zaś utrwalenie materiału odbywa się w czasie szkoleń i warsztatów.   «NewTop» -  jest to możliwość spojrzenia na świat po nowemu – i to wszystko na tle Karpackich gór.

Jak wziąć udział?

Żeby zostać uczestnikiem młodzieżowej szkoły «NewTop», należy wypełnić ankietę rejestracyjną: https://goo.gl/forms/Zxit3EWj18DXzzL53. Liczba miejsc ograniczona.  Każdy uczestnik wpłaca składkę organizacyjną.

Składka organizacyjna przewiduje udział w nasyconym programie: cześć szkoleniowa i rozrywkowa, dojazd (Kijów-Kołoczawa-Kijów), zakwaterowanie, 3-razowe wyżywienie, transfer, materiały informacyjne, wycieczki, zwiedzanie jeziora Synewyr, kulturologiczne open-air, certyfikat imienny.

Kuratorzy:

Kucherenko Jegor – psycholog-psychoterapeuta, fachowiec w branży psychosyntezy, coachingu i hipnoterapii,  doktor nauk psychologicznych, docent katedry pedagogiki i psychologii Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa;

Rusakov Sergij – kulturolog, eseista, dziennikarz, doktor nauk filozoficznych, docent kulturologii  Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa.

Data i miejsce odbycia: 6-9 lipca 2017 roku, naukowo-szkoleniowa baza «Synewyr» (wieś Kołoczawa,  Meżygirski rejon obwodu Zakarpackiego).

Osoba do kontaktu: Rusakov Sergij (+38-067-440-85-91, +38-099-942-26-30; s.s.rusakov@npu.edu.ua)

Organizator:  Organizacja społeczna «Akademia rozwoju psychologicznej nauki i praktyki».

Stowarzyszenie Facebook:www.facebook.com/newtop2017

Додаткова інформація