ВІД АНДРОГІННОЇ ЦІЛІСНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО АНДРОГІННОЇ ЦІЛІСНОСТІ СІМ’Ї Й СУСПІЛЬСТВА

семинар декабрь

 

9 грудня 2016 р. в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України традиційно відбувся щомісячний методологічний семінар «Філософська антропологія як метаантропологія». Для кожної людини на будь-якому етапі становлення себе як особистості важливим та складним моментом стає пошук своєї цілісності та самоідентичності, а отже, і постійний пошук себе. Саме тому на семінарі до обговорення була представлена надзвичайно цікава та актуальна тема: «Андрогінна цілісність в людському бутті». Виступила по даній темі кандидат філософських наук, доцент Лариса Тарасюк - людина, яка багато років займається цією проблематикою, неодноразово виступала на різноманітних симпозіумах та конференціях.

Оскільки інтерес до гострих актуальних філософських тем, що піднімаються на семінарі, проявляють не лише професійні філософи, а й величезна кількість науковців, які цікавляться філософськими питаннями, то виникла потреба спочатку пояснити дефініцію поняття «андрогінізм», що й вдалось блискуче зробити у вступному слові доктору філософських наук, керівнику лабораторії метаантропологічних досліджень кафедри філософської антропології НПУ імені М.Драгоманова, професору кафедри Назіпу Віленовичу Хамітову, під науковим керівництвом якого й проходить багато років цей щомісячний семінар.

Доповідь Хамітова Н.В. була надзвичайно цікавою та насиченою яскравими прикладами, що допомогло усім присутнім зрозуміти такі, здавалося б, на перший погляд прості дефініції, як «андрогінність», «андрогінізм», «цілісність» тощо. На прикладі діалогу Платона «Бенкет», модератор семінару пояснив поняття «цілісніть». Також доповідач наголосив і на прототипі поняття «цілісніть», показавши, за допомогою яскравих прикладів, що у суспільстві часто неправильно розуміють цілісність особистості як такої. Прикладом такого спотвореного уявлення про цілісність – люди, які змінили стать, садо-мазохістичні союзи тощо. Поставивши питання андрогінної цілісності, професор Хамітов Н.В. підкреслив необхідність розведення понять «андрогінність» та «андрогінізм».  З його точки зору, «андрогінність» – це певна якість особистості, сім’ї та соціуму, а «андрогінізм» – стратегія досягнення цієї цілісності. Тому Н.В. Хамітов дозволив собі зробити сміливий та справедливий висновок: «В майбутньому андрогінні пари створять ідеальне гуманістичне суспільство». Отже, завдання кожного з нас – це прагнути до побудови такого ідеального суспільства, постійно працюючи над собою та власним вдосконаленням.

Лариса Тарасюк продовжила доповідь, зробивши акцент на співвідношенні понять «андрогінізм» та «цілісніть». Передусім, розвиваючи ідеї Хамітова Н.В., доповідачка наголосила на тому, що андрогінізм слід розуміти як кульмінацію розвитку особистості, яка володіє цілісністю духовного та душевного. Лариса Тарасюк навіть запропонувала просту і універсальну формулу цілісності: «Стань тим, ким ти є!» З чого можна зробити висновок, що пошук цілісності, шлях до андрогінізму, схожий зі способом пошуку самоідентичності, пошуку справжнього себе.

Важливу роль у цьому пошуку, як відзначила Лариса Тарасюк, відіграє інсайт. А поняття «інсайт» доповідачка, в свою чергу, визначила як глибинне переживання, яке сприяє відновленню самоідентичності особистості. Як приклад, Лариса Тарасюк показала, що навіть прослуховування класичної музики у людини може викликати інсайт, тобто глибинне переживання, і, як наслідок, може змінити особистість.

Доповідь як завжди викликала цікаву дискусію та бажання майже у кожного присутнього висловити свою думку. Підсумки традиційно зробив модератор семінару, остаточно пояснивши та розставивши акценти на тих питаннях, які викликали найбільше суперечок. Тема семінару спонукала усіх присутніх до роздумів, наукова дискусія створила гарний настрій, а доповіді сприяли творчому натхненню!

Кандидат філософських наук, доцент,

доцент кафедри філософської антропології Шкіль Л.Л.

 

Додаткова інформація