Іваненко Анатолій Олександрович

ivanenkoaoІВАНЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Кандидат історичних наук, доцент, працює на кафедрі з вересня 2013 р.

Освіта: історичний факультет КДПІ ім. О.М. Горького (1990 р.).

Фахова діяльність: З 1996 р. по 2002 р. працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди. Обіймав посаду заступника декана факультету підготовки вчителів історії. З 2002 р. по 2012 р. працював на посаді доцента кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 2003 р. рішенням Президії ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук. 2005 р. рішенням Атестаційної комісії МОН України присвоєне вчене звання доцента. У 2012–2013 рр. перебував на посаді доцента кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти при Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.

Коло професійних інтересів: середньовічна історія України, історії українського козацтва, військова історія. Дисципліни які викладає: Історія української державності

Бакуменко Олександр Петрович

bakumenkoop

БАКУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. Кандидат історичних наук, доцент, працює на кафедрі з 2012 р. Кандидат історичних наук, працює на кафедрі з вересня 2013 року на посаді доцента. Освіта: закінчив з відзнакою у 1984 році Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, історичний факультет за спеціальністю «Історія, суспільствознавство та методика виховної роботи».

Фахова діяльність: викладач історії та суспільних дисциплін у Київських педучилищах №№ 1,2 (1986 – 1988) асистент кафедри історії КПРС, аспірант у Київському інституті народного господарства ім. Д.С.Коротченка (1988 – 1992), викладач історії та суспільних дисциплін у Київському технікумі радіоелектроніки (1992 – 1993), доцент, завідувач кафедри у Київському інституті Військово-Повітряних Сил ( 1993 – 2000), доцент кафедр історії, суспільних дисциплін, всесвітньої історії та політології, правознавства, завідуючий навчальним відділом , в.о. проректора з наукової роботи, заочного та дистанційного навчання, директор Міжрегіонального гуманітарного інституту, декан Міжрегіонального факультету Київського славістичного університету (2000 – 2013).

Коло професійних інтересів: філософія та теорія історії, здійснення нової економічної політики в Українській СРР (1920-ті рр.), історія соціальних, політичних, державних і військових інститутів. Дисципліни які викладає: Дискурси глобалізації, історія української державності, інтеграція ЄС: історія, теорія, інститути.

Долинська Світлана Василівна

dolynskasvДОЛИНСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА. Кандидат історичних наук, викладач, працює на кафедрі з 2012 р. Освіта: Полтавський педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (2010), історичний факультет.

Фахова діяльність: викладач у Професійному училищі м. Полтава (2006–2010), аспірант кафедри історії та філософії історії НПУ імені М.П. Драгоманова (2010–2013), викладач кафедри (з 2012).

Коло професійних інтересів: міграційні рухи 1920-х рр., східна українська діаспора. Дисципліни які викладає: Історія української державності

Войтовський Артем Олександрович

voitovskyiaoВОЙТОВСЬКИЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Викладач, працює на кафедрі з 2014 р.

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут політології та права (2014).

Фахова діяльність: аспірант кафедри історії та філософії історії (з 2014), викладач кафедри (з 2014).

Коло професійних інтересів: політичні технології, їх використання в українській виборчій системі. Дисципліни які викладає: Історія української державності

Драпушко Наталія Анатоліївна

drapushkonaДРАПУШКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА. Кандидат історичних наук, викладач, працює на кафедрі з 2013 р.

Освіта: УДПУ імені М.П. Драгоманова, історичний факульет (1994).

Фахова діяльність: ЗОШ № 78 м. Києва, методист ( 1987–1989), ЗОШ № 205 м. Києва, вчитель (1992–1994), аспірант НПУ ім. М.П. Драгоманова (1995–1999), заклад інтелектуального розвитку дитини «Ліко-світ» (2005–2013), викладач кафедри історії та філософії історії (з 2013).

Коло професійних інтересів: політичні та економічні проблеми АР Крим; етносоціальна структура республіки. Дисципліни які викладає: Історія української державності, актуальні проблеми сучасного суспільствознавства

Додаткова інформація