Гуманітарний корпус. Випуск 18

gum 13 cover У збірнику подано наукові статті за матеріалами ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (22 червня 2018 р.). 

У працях аспірантів, студентів та молодих вчених з України, Польщі та Білорусі висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

Додаткова інформація