Богослов'я та релігієзнавства

Загальна інформація

Керівництво

 Бондаренко В.Д.

Завідуючий кафедрою богослов'я та релігієзнавства:

Бондаренко Віктор Дмитрович

член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки, доктор філософських наук, професор.

Котлярова Т.О.

Заступник завідувача кафедри богослов'я та релігієзнавства:

Котлярова Тетяна Олександрівна

кандидат філософських наук, доцент.

Графік роботи навчально-допоміжного персоналу


Графік годин прийому викладачів на семестр


 

Контакти кафедри богослов'я та релігієзнавства

Телефон: +38 (044) 486-94-57

Електрона скринька: kbr_ffon@npu.edu.ua

Поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14 (ауд. 3-7)

Склад кафедри

Викладачі

 vdbondarenko

Бондаренко Віктор Дмитрович

Завідувач кафедри богослов'я та релігієзнавства, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки, доктор філософських наук, професор.

 elensky

Єленський Віктор Євгенович 

доктор філософських наук, професор.

 kotlyarova

Котлярова Тетяна Олександрівна

Заступник завідувача кафедри богослов'я та релігієзнавства, кандидат філософських наук, доцент.

chornomorec

Чорноморець Юрій Павлович

доктор філософських наук, професор.

 brylov

Брильов Денис Валентинович 

кандидат філософських наук, доцент.

 korniychuk

Корнійчук Юлія Юріївна 

кандидат філософських наук, старший викладач.

 vladychenko

Владиченко Лариса Дмитрівна

кандидат філософських наук, доцент.

myschak

Мищак Іван Миколайович

доктор історичних наук, професор.

 ostashuk

 Остащук Іван Богданович

доктор філософських наук, професор.

 celkovskiy

Целковський Геннадій Анатолійович 

старший викладач

 basauri-zuzina

Басаурі Зюзіна Анна Марія

старший викладач

 

Історія

 Кафедра культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова починає своє існування з 1964 року. Це загально університетська кафедра, академічні курси якої вивчаються у всіх інститутах та факультетах університету.

Засновником кафедри був доктор філософських наук, професор Лобовик Б.О. – талановитий вчений-філософ, надзвичайно ерудована людина з великим життєвим досвідом. Його наукові інтереси зосереджувались на питаннях феномену релігії, її історії, еволюції релігійних ідей, а також опозиційних їм вільнодумних та атеїстичних вчень, релігійної свідомості(зокрема, буденної), історії та ідеології православ'я.

Професор Лобовик залишив у спадок українському релігієзнавству свої праці з гносеології релігії, прикладом можуть бути його "Буденна релігійна свідомість", "Релігійні погляди, почуття, поклоніння", "Об'єкт і форма релігійного відображення", "Религиозное сознание и его особенности" та ін.). Наприкінці життя Борис Олександрович вивчав давні вірування українців, з'ясовував особливості їх віри в надприродні явища.

Як умілий організатор, Борис Олександрович згуртував довкола себе творчий колектив однодумців. Тривалий час на кафедрі працювали відомі фахівці з питань релігієзнавства, етики та естетики:

 • професор Є.К. Дулуман - кандидат богослов'я і доктор філософських наук, автор праць з досліджень релігії «Ідея Бога» (1970), «Релігія як соціально-культурне явище» (1974).
 • доцент В.І. Голубович - кандидат філософських наук, автор ряду праць з віровчення іудаїзму та протестантизму, зокрема, баптизму, дослідженню соціально-етичних та теїстичних аспектів якого, присвячена його дисертація.
 • доцент З.Ф. Нечитайло - кандидат філософських наук, дисертаційне дослідження якого стосується особливостей процесу секуляризації релігійної свідомості.
 • доцент М.В. Філоненко - кандидат філософських наук, автор ряду праць з проблематики православ'я, який в період з 1982 по 1983 рр., виконував обов'язки завідувача кафедрою.
 • доцент Ю.І. Терещенко - кандидат філософських наук, займався питаннями соціології релігії та релігійної етики.
 • доцент О.П. Магеря- - кандидат філософських наук, автор праць «Православ'я: український вимір» (2004), у співавторстві з В.В. Чуприною. займався питаннями інтернаціоналізації святково-обрядової культури українського народу.
 • старший викладач Г.О. Анікеєва (Лебідь), автор статей та брошур з релігієзнавчого аспекту природознавства, а також проблематики свободи совісті.
 • старший викладач Г.К. Полікарпова у співпраці з іншими викладачами кафедри були ініціаторами першого кінофестивалю «Молодість».

Кафедра культурології спершу називалась кафедрою наукового атеїзму, етики й естетики. У зв'язку з розширенням кола дисциплін кафедра отримала нову назву – кафедра культурології. З 1983 по 2001 рік кафедру очолював доктор філософських наук, професор Михайло Миколайович Закович. Він автор понад сотні наукових праць, в тому числі низки підручників і наукових посібників, написаних індивідуально або в співавторстві. Під науковим керівництвом професора Заковича розроблено концепцію та визначено зміст культурологічних дисциплін, що викладаються у вузах, складено нові програми, підготовлено та видано відповідні навчально-методичні посібники. М. М. Закович багато зробив для підготовки кадрів вищої кваліфікації. Під його безпосереднім науковим керівництвом двадцять пошукачів кафедри культурології стали кандидатами та шість – докторами наук. Професор М. М. Закович створив власну релігієзнавчу школу. За визначні досягнення у розбудові національної освіти в Україні йому присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки та техніки України.

З вересня 2001 року кафедрою завідує доктор філософських наук, професор Бондаренко Віктор Дмитрович – відомий вчений-релігієзнавець. Він досліджує філософські проблеми релігії, її роль в культурі та духовності України, а також особливості функціонування релігії та церкви в сучасному українському суспільстві, шляхи вдосконалення законодавства, яким регулюються відносини держави і церкви.

Професор В.Д. Бондаренко є автором багатьох наукових публікацій, в тому числі академічних праць, активним організатором постановки й розробки сучасних наукових проблем. Удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки та техніки України», член-кореспондент НАПН України.

На сьогоднішній день кафедра культурології готує фахівців за двома напрямами: «Релігієзнавство» та «Культурологія». Перший випуск спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Релігієзнавство» відбувся у 2007 році, а у 2010 році кафедра вперше випускає магістрів культурології. На кафедрі також було відкрито аспірантуру та докторантуру зі спеціальностей «Релігієзнавство» й «Теорія та історія культури».

Спеціальність «Релігієзнавство» включає ряд важливих дисциплін, таких як «Історія релігій», «Класична буддійська філософія», «Наука і релігія», «Історія і теорія вільнодумства», «Державно-церковні відносини в Україні», «Глобалізація і релігія», «Міжконфесійні та міжрелігійні відносини», «Основи християнської космології», «Дисциплінарне релігієзнавство», «Світова релігієзнавча думка», «Методика викладання релігієзнавства» та ін.

Для студентів спеціальності «Культурологія» читаються такі курси, як «Історія театру», «Масова культура», «Історія зарубіжної культури», «Релігійна культурологія», «Типологія культур Сходу», «Міфологія», «Культура постмодернізму», «Охорона культурних цінностей», «Менеджмент організації екскурсійної діяльності», «Методика підготовки екскурсій», «Фольклористика», «Семіологія культури».

Викладачі кафедри опублікували чимало актуальних наукових праць з релігієзнавчої та культурологічної тематики. Вийшло друком близько 40 монографій, які є вагомим внеском у справу навчання та виховання молоді. На сьогоднішній день в штаті кафедрі культурології працює 7 докторів наук та 13 кандидатів наук. Професори, доценти та викладачі кафедри приймають активну участь у різноманітних міжнародних, українських та університетських конференціях. Кафедрою культурології у 2008 році було ініційовано, організовано і проведено Міжнародний науковий форум «Простір гуманітарної комунікації» та фестиваль Релігійного мистецтва. За період 2010 року викладачі кафедри приймали участь в 22 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Кафедра культурології ініціювала створення Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація культурологів», та отримала міжнародний грант від інституту відкритого суспільства (Угорщина, Будапешт) на проведення циклу семінарів «Іслам: релігійні та соціальні практити. Універсальне та локальне».

проекти

Міжнародний форум "Простір гуманітарної комунікації" розпочинає своє існування з 2008 року і традиційно кожного жовтня збирає науковців на конференції та інші заходи присвячені обговореню актуальних питань гуманітарного знання. 

Центр дослідження релігії створенно о 2013 році з метою... Директором центру є Єленський Віктор Євгенович, а команда здебільшого складається з викладачів та аспірантів кафедри культурології. Найбільш активна робота ведеться по дослідженню проблем релігійної освіти, що зумовлено актуальністю даного питання для Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

Навчальні дисципліни

Бакалавр філософії (спеціалізація «релігієзнавство»):

 1. Культурологія
 2. Методологія культурологічних досліджень
 3. Культура і релігія
 4. Вступ до релігієзнавства
 5. Історія релігій
 6. Дисциплінарне релігієзнавство (Соціологія релігії, Філософія релігії, Психологія релігії)
 7. Історія зарубіжної та вітчизняної релігієзнавчої думки
 8. Теорія і методологія релігієзнавства
 9. Наука і релігія
 10. Віросповідна література
 11. Історія та теорія вільнодумства

Магістр релігієзнавства:

 1. Міжконфесійні та міжрелігійні відносини
 2. Методика викладання релігієзнавства у вищій школі
 3. Методологія і методи релігієзнавчих досліджень
 4. Сучасний стан релігійних процесів в Україні та світі
 5. Християнська теологія та філософія
 6. Глобалізація і релігія
 7. Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства
 8. Гендерні питання в релігійних традиціяx
 9. Державно-конфесійні відносини
 10. Науковий семінар з релігієзнавства

Спеціаліст з релігієзнавства:

 1. Методика викладання у вищій школі
 2. Сучасні соціологічні теорії релігії
 3. Проблеми життя і смерті у філософії релігії
 4. Глобалізація і релігія
 5. Класична буддійська філософія

Для студентів спеціальності «Культурологія» читаються такі курси:

Бакалавр культурології:

 1. Глосарій культурології
 2. Методологія культурологічних досліджень
 3. Культура і релігія
 4. Географія культури
 5. Основи науково-дослідницької роботи
 6. Мистецтво новітніх технологій
 7. Методика викладання культурології
 8. Культура стародавніх цивілізацій
 9. Історія образотворчого мистецтва
 10. Вступ до спеціальності
 11. Семіотика культури
 12. міфологія
 13. Історія європейської культури
 14. Історія української культури
 15. Історія літератури
 16. Традиційні культури Африки
 17. Австралії і Океанії
 18. Культурна антропологія
 19. Традиційні культури Сходу
 20. Культура доколумбової Америки
 21. Історія кіно
 22. Історія театру
 23. Культура Америки XIV-XXI
 24. Соціологія культури
 25. Етнокультурологія
 26. Теорія культури
 27. Історія культурологічної думки
 28. Прикладна культурологія
За вибором (Спец. Теорія і історія культури):
 1. Історія та теорія моди
 2. Сакральне мистецтво
 3. Культура постмодерну
 4. Традиційна єврейська культура
 5. Східнохристиянська культура
 6. Ісламська культура
 7. Історія тілесності у європейській культурі
 8. Гендер і культура
 9. Релігійно-культурні традиції на теренах України
За вибором студентів:
 1. Сакральні тексти в культурі
 2. Історія музеїв світу
 3. Масова культура
 4. (Спец. Менеджмент культурних проектів) Основи маркетингу і PR
 5. Основи менеджменту культури
 6. Менеджмент туристичної діяльності
 7. Теорія і практика екскурсійної діяльності
 8. Музейна справа та музейна політика XXI ст.
 9. Правові аспекти діяльності у сфері культури
 10. організація культурних проектів
 11. Фінансовий менеджмент у сфері культури
 12. Інфраструктура культурного ринку
 13. (За вибором студентів) Міжнародні культурні інституції та організації
 14. Основи культурної політики
 15. Музеєзнавство

Практики:

Навчальна, Виробнича, Педагогічна, Асистентська.

Курсові:

Історія української культури, Історія і теорія культури.

Магістр культурології:

 1. Культурологічна думка в Україні
 2. Культурологія ментальності
 3. Культурологія творчості
 4. Феноменологія мистецтва
 5. Культурологічний дискурс освітнього феномену
 6. Методика викладання культурології у вищій школі
 7. Культурологічні проблеми політології
 8. Проблеми некласичної культурології
 9. Структуралістський психоаналіз
 10. Екскурсознавство
 11. Міжнародний туризм
 12. Культурний сервіс і туризм
 13. Постструктуралізм в гуманітарних науках
 14. Релігійна культурологія
 15. Теорія інтертекстуальності
 16. Філософія і теорія медіа
 17. Організація екскурсійних послуг

Спеціаліст з культурології:

 1. Культурологічна думка в Україні
 2. Культурологія ментальності
 3. Культурологія творчості
 4. Феноменологія мистецтва
 5. Культурологічний дискурс освітнього феномену
 6. Семіологія етнокультури України
 7. Проблеми некласичної культурології
 8. Актуальна культура кін. ХХ – поч. ХХІ ст.
 9. Постструктуралізм у гуманітарних науках
 10. Структурний психоаналіз у культурології
 11. Культура як текст
 12. Культурологічні проблеми рел.-філ. думки
 13. Проблема життя і смерті в культурі
 14. Візуальна культура.

Загальноунівреситетські курси:

 1. Крім того, кафедра культурологія забезпечує викладання загально університетських дисциплін:
 2. Історія української культури
 3. культурологія і релігієзнавство
 4. проводить навчально-культурологічну практику
 5. Навчально-культурологічна практика є одним з інноваційних нововведень в освітньому просторі України, полягає вона у залученні студентів молодших курсів до відвідування музеїв, мистецьких закладів, заходів і фестивалів, щоби сприяти естетичному вихованню майбутнього педагога.

Друковані праці

 Перелік підручників, навчальних посібників виданих викладачами кафедри культурології за 2004-2008 роки.

2004 рік
1. Коллектив авторів кафедри Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч.посібник./М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін.; За ред. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2004. – (Вища школа ХХІ століття) 567 с., 40,19 д.а.
2. Чуприна В.В., Магеря О.П., Басишина Л.І. та ін. Православ'я: український вимір: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. 384 с., 26,2 д.а.
3. Шевнюк О.Л., доцент, кандидат філософських наук Культурологія: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2004. 323 с., 22 д.а.
4. Колектив авторів кафедри Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / Відповідальний редактор і автор Закович М.М. – К.: Знання, 2005 568 с., 40 д.а.
2005 рік
5. Колектив авторів кафедри Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / За ред. Заковича М.М. – 2-е вид.стереотипне. – К., «Знання», 2006. 567 с., 40 др.арк.
6. Ігошкіна Н.Г., доцент, кандидат філософських наук Культурологія мистцецтва. Навчальний посібник.- К., 2005. 12 др. арк.
2006 рік
7. Ігошкіна Н.Г., доцент, кандидат філософських наук Культурологія кіномистецтва. Навчальний посібник- К., 2006. 9 др. арк.
2007 рік
8. Більченко Є.В., ст.викл., кандидат педагогічних наук. Розмаїття релігій і культур світу. На допомогу вчителю. Навчальний посібник. Міністерство освіти і науки України. Луцьк, Луцька гімназія № 18, 2007. 122 с., 5 др.арк.
2008 рік
9. Наукова праця кафедри Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030100 – Релігієзнавство (практична психологія). 320 с., 46,4 д.а.
10. Наукова праця кафедри Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.020100 – Культурологія (організація та управління культурно-екскурсійною діяльністю). 450 с., 51,5 д.а.
11. Хрипко С.А., доцент, кандидат філософських наук «Аксіологія освіти як невловима сутність філософського знання» та «Освіта як втілення теорії цінностей». / Навчально-методичний посібник до програмних модулів № І та № ІІ з курсу «Аксіологія освіти» для студентів ІФОН НПУ імені М.П.Драгоманова.- Суми: СУ ДПУ, 2008. 118 с., 4,9 д.а.

Капелан Стів Купер

Стів Купер

17 листопада в головному корпусі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова відбулася зустріч із капеланом Збройних сил США Стівом Купером. Тема доповіді була «Війна і церква: шляхом діалогу та взаємодопомоги». Під час виступу пан Стів виклав свій погляд на «теорію справедливої війни» та розповів про власний досвід душепастирювання під час бойових дій.

Детальніше...

Круглий стіл до 50-річчя кафедри культурології

kr.stol-do50richakk211114

21 листопада 2014 р. відбудеться круглий стіл до 50-річчя від дня заснування кафедри культурології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Детальніше...

Бог і проблема насильства

ravi-zaharias

24 листопада поточного року в центральному корпусі НПУ імені М.П. Драгоманова (вул. Прогова 9) відбудеться відкрита лекція доктора Раві Захаріаса на тему «Бог і проблема насильства». Більше інформації ви можете дізнатися на сайті Української євангельської теологічної семінарії.

Початок о 10 годині.
Вхід вільний

Увага! Велике прохання зареєструватися у поданій формі

За довідками звертатися по телефону 044 401 82 41 або 095 154 77 49

Дочірні категорії

Додаткова інформація