Наукова біографія Хромця Віталія Леонідовича

  • Друк

Хромець Віталій ЛеонідовичХромець Віталій Леонідович народився 13 серпня 1979 року в м. Потсдам (Німецька Демократична Республіка).
У 1999 році отримав атестат про повну загальну середню освіту.
З 1999 по 2004 рік навчався на філософському факультеті Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (відділення релігієзнавства).
З 2004 по 2007 рік – аспірант кафедри релігієзнавства Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.
27 грудня 2007 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – «Релігієзнавство».
З 1 жовтня 2007 року і до теперішнього часу працює на кафедрі культурології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: з 1 жовтня 2007 року на посаді викладача, з 1 вересня 2008- року переведений на посаду старшого викладача, а з 1 вересня 2009 року – на посаду доцента.


З З 1 жовтня 2008 до 31 жовтня 2013 року працював на посаді заступника директора з соціально-виховної роботи Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
З 1 січня 2009 року до 31 жовтня 2013 року обіймав посаду заступника завідуючого кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Хромець Віталій Леонідович є автором 42 наукових та 3 навчально-методичних праць.
Він є науковим редактором збірника наукових статей «Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства» (Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. Збірник наукових статей / Наук. ред. Л. Филипович, В.Хромець. – К.: «ПАРАПАН», 2007. – С. 130-142)
У 2007 р. він був членом редакційної колегії збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Шевченківська весна» (Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип. V: У 5-х част. – Ч.1 / За заг. ред. проф. О.К. Закусила. – К.: ВЦ «Принт-центр», 2007. – 508 с.)
Хромець Віталій Леонідович брав участь в організації більше 40 наукових та навчально-просвітницьких заходів.