Наукова біографія Розової Тамари Вікторівни

rozovaРозова Тамара Вікторівна – доктор філософських наук, професор у 1997 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук «Утопія як соціокультурний феномен».

Є автором та співавтором багатьох монографій («Утопія та сучасність» (1997), «Специфика становления гражданского общества в Украине» (2003), «Утопия как социокультурный феномен» (1996), «Україна: стратегічні пріорітети. Аналітичні оцінки 2004»(2004), «Український соціум» (2005), «Україна: стратегічні пріорітети. Аналітичні оцінки 2005» (2005), «Громадянське суспільство: історія та сучасність: монографія. За заг.ред. Т.В.Розової.» (2010); наукових статей у часописах та збірках наукових праць, (серед яких «Міф: від образу архаїчного мислення до сучасної міфологізації держави та права», «Позиціонування України в антитерористичній діяльності», «Ідеальне та реальне в уявленнях про громадянське суспільство», «Мовна толерантність півдня України», «Громадянин перед вибором: індивідуалізм чи колективізм?», «Становлення громадянського суспільства в Україні (філософсько-антропологічний вимір)», «Соціальна сфера та соціальні відносини як джерело людино творення», «Формування громадської думки в Україні», «Демократія в Україні : проблеми та перспективи», «Гідність як екзистенційна риса людини-громадянина», «Антропологізм античного світогляду»); співавтором підручників та навчальних посібників («Філософія», «Класична німецька філософія», «Антична філософія», «Філософія Відродження», «Філософія Просвітництва», «Філософія Нового часу», «Філософія Середньовіччя», «Філософська антропологія.Словник»).

Додаткова інформація