Міжнародна науково-практична конференція «Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства»

Учасники конференції по філософський антропології слухають доповідь

30-31 березня 2015 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-ій річниці кафедри філософської антропології Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова.
Заявлена тема конференції: «Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології» об'єднала науковців різних спеціальностей (філософів, культурологів, психологів, педагогів, економістів, фізиків, математиків та ін.) із різних міст України та зарубіжжя (Болгарія, Німеччина, Росія).

Загальновизнана криза духовності сучасного суспільства надзвичайно актуалізує зміну морально-світоглядної парадигми, яка б забезпечила людині гідне майбутнє. І на думку сьогоднішніх інтелектуалів, саме філософії належить провідна роль у такій зміні.

З вітальним словом і вельми цікавою доповіддю, присвяченій філософським поглядам Т.Шевченка, виступив Голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань проф. В.Кушерець.

Виступ проф. Н. Хамітова: «Філософська антропологія як мета- антропологія: методологічна стратегія осягнення й прогнозування граничного буття людини та суспільства» не лише пробудив інтерес аудиторії до полеміки, але й задав тон обговорення наступних доповідей.

В цьому ракурсі прозвучала доповідь завкафедрою філософської антропології проф. С. Крилової: «Проект філософської антропології як мета- антропології та актуальні завдання кафедри філософської антропології НПУ ім. М.П.Драгоманова».

Проблеми гідності, моральності, людяності останнім часом все більше актуалізуються в наукових пошуках і доробках вчених всього світу. Про це засвідчив почесний гість конференції, німецький письменник, філософ, керівник проекту «Jovialism», член Асоціації Філософського Мистецтва Йорг Дрешер у доповіді на тему: «Як держава може гарантувати гідність?» Шляхи вирішення заданої проблематики, запропоновані паном Дрешером, викликали у вітчизняних науковців надзвичайну зацікавленість, оскільки окреслили досить чіткі і реальні вектори можливого розвитку і взаємодії держави з людиною, що є болючою проблемою і життєвою необхідністю для сучасної України.

Вельми актуальним був виступ у режимі «Skype» Сільвії Мінєвої – доктора філософії, завідувача кафедри логіки, етики та естетики Софійського університету імені К. Охридського (Болгарія), яка виступила з темою: «Сучасна етика в контексті гуманізації людських стосунків як спільного буття». Дослідниця зазначила необхідність такої світоглядної установки в суспільстві, як гуманізм для прогресивного розвитку людства. Саме гуманізм передбачає ставлення до кожної людини як до унікальної особистості, що має право на творчу самореалізацію. Тільки в суспільстві, яке поважає людину, є можливість відчувати свою гідність. Пані Мінєва побажала учасникам конференції натхнення і креативності в осягненні Істини.

Наступною важливою темою, що прозвучала в режимі «Skype», була презентована Предеіною Марією – кандидатом філософських наук, доцентом кафедри філософії Південно-Уральського державного університету (Росія, Челябінськ), яка виступила з темою: «Проблема існування людини як суб'єкта в умовах граничного суспільного буття». Науковець зазначила, що закритість є рисою тоталітарного соціуму, а відкритість - головною рисою громадянського суспільства. Вона побажала учасникам конференції продовжувати актуалізувати здатність до діалогу, толерантності та відкритості. Цікавим є той факт, що доповідачка з Росії виступала українською мовою!

Змістовними, цікавими і полемічними були доповіді докторів філософських наук, професорів Степаненко І.В., Шашкової Л.О., Матвєєва В.О. Останній зробив доповідь на тему: «Роль релігійного чинника в аспекті самореалізації особистості», наголосивши при цьому, що християнство, яке зародилося дві тисячі років тому, вже мало по-справжньому універ­сальну систему виховання і вдосконален­ня особистості, виступаючи з концепцією «обожнення людини, тобто перетворення людини звичайної в людину богоподібну.

Надзвичайно важливим висновком конференції стала констатація нагальної потреби виходу філософії «зі своїх кабінетів у люди», задля пробудження неспокою у пересічних співгромадян, стосовно пасивного ставлення до вищезгаданих проблем, для творення активної громадської протидії всьому, що навіть потенційно може загрожувати поневоленням чи знеціненням людської особистості.

Кандидат філософських наук
старший викладач кафедри
Цимбалій І. П.

Програма конференції

Додаткова інформація