Гуманітарний корпус. Випуск 17

gum 17 cover cmykУ збірнику подано наукові статті за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (18 травня 2018 р.). У працях аспірантів, студентів та молодих вчених з України, Польщі та Чехії висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

 

Додаткова інформація