КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. ВИПУСК 8

alm 4В альманасі висвітлено теоретичне осмислення новітніх тенденцій в культурі, які пов’язані з креативними індустріями, медіа і інноваціями в галузі культури. У книзі подано наукові статті за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (30 березня 2018 р.) та VІ Міжнародної наукової конференції «Інноваційні технології в галузі культури» (13 квітня 2018 р.). В авторських розвідках теми розглянуті з нового культурологічного ракурсу, який дає змогу поєднати роль культури і творчості в сучасному суспільстві.

Додаткова інформація