Гуманітарний корпус. Випуск 15

gum 13 coverУ збірнику подано наукові статті за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (26 січня 2018 р.) та ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «NEW TOP SCIENCE» (8 лютого 2018 р.). У працях аспірантів, студентів та молодих вчених з України, Польщі та Білорусі  висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

 

Додаткова інформація