Наукова біографія Григорія Івановича Волинки

Григорій Іванович Волинка - доктор філософських наук, професор, академік Академії політичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, проректор університету з наукової роботи та міжнародних зв'язків.

Біографічна довідка

ародився 1 травня 1949 р. у місті Ніжин Чернігівської області в сім'ї робітників Волинки Івана Тихоновича і Любові Дмитрівни. Після восьми класів Ніжинської середньої школи № 1 вступив до Київського електромеханічного технікуму залізничного транспорту. Пройшов армійську службу. Випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1976), аспірант філософського факультету (1976–1979). З листопада 1979 р. працює в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (тоді Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького) на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. З 1989 року очолює кафедру філософії, у вересні 2003 р. призначений на посаду проректора університету з наукової роботи та міжнародних зв'язків.
Доктор філософських наук (1989 р.), професор (1991 р.), академік Української академії політичних наук (1997 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2000 р.).
Кандидатська дисертація Г. І. Волинки (1980 р.) присвячена онтологічним і методологічним засадам стилю мислення в природознавстві ХХ століття. Докторська, захищена у березні 1989 р., стосувалась історії і теорії діалектичного дискурсу та соціально-практичних функцій діалектики. Після отримання диплома доктора філософських наук (1989 р.) і призначення на посаду завідувача кафедри філософії керував аспірантами і консультував докторантів. Під опікою Г. І. Волинки кардинально змінилась проблематика кафедральних наукових досліджень. Вони все тісніше пов'язувались із питаннями духовних засад розбудови держави, із світоглядними запитами вищої педагогічної освіти, з історією вітчизняної і зарубіжної філософії. Його підопічними., працюючими у руслі зазначених питань, підготовлено і захищено 15 кандидатських і 5 докторських дисертацій. Колишні доктори Г. І. Волинки – А.В. Швецова, Н.Б. Шуст, Н.Г. Мозгова, І.Г. Нємчінов, Т.І. Андрущенко, В.Корнієнко,М.О. Зайцев стали визначними фахівцями і успішно працюють в освітній галузі.
Понад п'ять років Г. І. Волинка входив до експертної ради ВАК України, є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій при НПУ імені М. П. Драгоманова і КНУ імені Тараса Шевченка. З 2004 р. увійшов до складу Громадської колегії при Голові ВАК України. У 2006 р. призначений головою спеціалізованої вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова по захисту дисертацій з філософської антропології, філософії культури та філософії освіти.
Є головним редактором журналу "Людина і політика", часопису «Культурологія. Релігієзнавство. Філософія.» заступником Голови редакційної ради двадцяти серій Наукового часопису НПУ імені М. П. Драгоманова, членом редколегій журналів "Схід", "Історичний календар", "Пам'ять століть", "Нова парадигма", "Український богослов", "Генеза", "Філософія освіти", щорічника "Україна дипломатична" та інших видань.
Багато уваги приділяє трансформації змісту філософської компоненти вищої освіти. За його навчальними програмами, посібниками і підручниками з філософських дисциплін навчаються студенти і аспіранти. Наукові інтереси Г. І. Волинки поширюються на питання освітніх засад походження філософського дискурсу, історію філософії, методологію наукового пізнання, гносеологію і логіку, історію освіти. Опублікував понад сотню праць, серед яких 20 книг – написаних у співавторстві і одноосібно.
Г. І. Волинка удостоєний державних нагород і почесних відзнак громадських організацій. Він має державне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (Указ Президента України № 1178 від 17 жовтня 2000 р.), нагрудний знак "За наукові досягнення" (Наказ Міністерства освіти і науки України № 27 від 03. 01. 2006 р.), медаль "Відмінник освіти України" (1997 р., 1999 р.), нагрудний знак "Знак пошани" (Розпорядження Київського міського голови від 29.03.2004 р., № 78), золоту медаль №1 "Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895 рр."(Наказ ректора НПУ імені М. П. Драгоманова від 29 грудня 2004 р.), орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня (Указ Патріарха Київського і всієї Руси-України № 994 від 28 квітня 2004 р.), орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня (Указ Патріарха Київського і всієї Руси-України № 998 від 17 травня 2004 р.),Орден Кирила і Мефодія (Указ патріарха Київського і всієї Руси-України №135 від 1.10.2007 р.), подяки Київського міського голови № 12738 від 17 травня 2003 р. в № 28344 від 29 червня 2004 р, Почесну грамоту Академії педагогічних наук України (7 червня 2006 р.)
Деякі публікації про Г. І. Волинку:
•Григорій Волинка // Освіта. – 2002. – 20-27 листопада. – С.10 .
•Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв'ю. – К.: Знання України, 2004. – С. 6, 26, 48, 460, 527, 530, 543, 617 та ін.
•Волинка Г. І. // Філософський словник соціальних термінів. 2-ге видання. – Харків: РНФ, 2005. – С. 158.
•Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Біографічний довідник 1997 – 2005 рр. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – С. 68.
•Наукові школи НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: Четверта хвиля, 2005. – С. 129-138.
•Освіта. – 2005. – № 19. – 4-11 травня. – С. 11.
•Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова: 1834–2004: Історія. Сьогодення. Перспективи. – К.: Навчальна книга, 2005. – С. 178-181.
•Волинка Григорій Іванович // Сучасна енциклопедія України. Т. 4. – К.: Українська енциклопедія, 2006.
•Феномен педагогічного університету та деякі принципи його осмислення //Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія, Філософія. Вип. 7. – К.: НПУ ім. М.Драгоманова, 2001. (У співтоваристві з Ю.О. Федівим).
•Філософія. Посібник для аспірантів і по шукачів. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2002. – 80 с. (У співавторстві з Н.Г. Мозковою і Ю.О. Федівим).
•Університет як соціокультурний феномен : історія і українська сучасність // Людина і політика. 2002. № 2.(У співавторстві з Н.Г. Мозковою і Ю.О. Федівим).
•Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник. – К.: 2003. – 512 с. (У співавторстві).
•Видатні постаті в оточенні Й. Ліхневича // Пам ять століть. 2004.№ 1. (У співавторстві з Н.Г. Мозговою).
•Щодо витоків і грунту НПУ імені М.П.Драгоманова //Освіта. №19.14 – 21квітня 2004.
•Філософія стародавності і середньовіччя в освітньому контексті. – К.: Вища освіта, 2005. – 544 с.
•Витоки і 170 – річний поступ // Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 1834 – 2004.Історія. Сьогодення. Перспективи. – К. Навчальна книга, 2005.(У співавторстві з В.П. Андрущенком і Н.Г. Мозговою).
•У витоків вищої педагогічної освіти Київщини // Пам ять століть. 2005 № 2.( У співавторстві з Н.Г. Мозговою).
•Філософський словник соціальних термінів. 2-ге видання, доповнене. – Харків: «Р.Н.Ф.», 2005. – 608 с.(У співавторстві).
•Філософські науки: Посібник. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2005. – 104 с.( У співавторстві з Н.Г. Мозговою і Ю.О. Федівим).
•Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: 1997 – 2005. Біографічний довідник. – К.:НПУ ім. М. Драгоманова, 2005. – 227 с.
•Наукові школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: Четверта хвиля, 2005. – 328 с.
•Історія філософії в її зв язку з освітою. Підручник /За редакцією Г. Волинки. – К.: Каравела, 2006. – 480 с. (У співавторстві з Н.Г. Мозговою,І.В. Огородником, Ю.О. Федівим).
•Філософія і філософські науки: Посібник для підготовки до кандидатських іспитів. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2006. – 120с. ( У співавторстві з Н.Г. Мозговою і Ю.О. Федівим).

Дещо з опублікованого Г.І. Волинкою:
•Діалектика і суспільне життя. – К.: Політвидав України, 1986. – 248 с
•Взаимосвязь теории и практики. – К: Высшая школа, 1986. – 248с. / В соавторстве/.
•Методы и формы научного познания. – К.: УПОМ Мивуз,1986. – 448с. / В соавторстве /.
•Социально-практическая функция диалектики. – К.: Высшая школа, 1988. – 220с.
•Марксистско-ленинская философия. В2-х частях. – К.:МинвузУССР,1989. – 352с. / В соавторстве /.
•Киевский государственный педагогический институт им.А.М. Горького. Пути становления и развития вуза /1920 - 1990/ - .К.: Радян. Школа,1990. – 180с. / В соавторстве /.
•Філософія Стародавнього світу/За ред. Г.І. Волинки. – К.: Довіра, 1992. – 192с./У співавторстві//.
•Вступ до філософії. Посібник. – К.: УДПУ ім.М.Драгоманова,1993. – 192с. /У співавторстві /.
•Зарубіжна філософія ХХ ст../За ред. Г.Волинки, - К.: Довіра,1993. – 240с. /У співавторстві /.
•Людина і світ. – К.: Фотовідеосервіс, 1994. – 400с. /у співавторстві/.
•Вступ до філософії у конспективному викладі. Навчальний посібник /За ред.. Г. Волинки і Ю. Федіва/. – К. – Віпол, 1995. – 224с.
•Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика. Підручник/За ред.. Г.Волинки. –/ К.: Вища школа, 1999. – 624с.(У співавторстві з В.І. Гусєвим, І.В. Огородніком, Ю.О. Федівим).
•Філософія середніх віків і сучасна духовна культура. Монографія. – К.: Вид-во КІСУ, 1999. – 160с.
•Й. Міхневич і М. Федоров: до питання про українські витоки російського комізму //Людина і політика, 2000,№ 5(У співавторстві з Н.Г. Мозговою).
•Антропологія Й. Міхневича і ґенеза російського комізму //Принципи віталізму в сучасній науці. – К.:Наукова думка, 2000.(У співавторстві з Н.Г. Мозковою).
•Дещо про часопростір духовності Київської духовної академії // Людина і політика, 2001, №2.( співавторстві з Н.Г Мозговою і В.О. Дорошкевичем).

Додаткова інформація