Новини

Абітурієнту

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: КУЛЬТУРОЛОГІЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Культурологія як наука та освітня традиція має відносно нову історію в українському інтелектуальному просторі. Але на сьогоднішній день - це одна з найперспективніших галузей гуманітарних досліджень.

Культурологія - це міждисциплінарний проект на перехресті філософії, філології, соціології, мистецтвознавства, арт-менеджменту, геополітики і журналістики. Завдяки своїй гнучкості культурологія збагачує практичні здібності креативної особистості. Завдяки високому академізму - дає можливість вільно почувати себе у світі глобального суспільства, зберігаючи здатність до аналізу медіа, Інтернету, маніпуляцій в ЗМІ, реклами і влади.

photo 2019 07 18 21 21 18

Маючи культурологічну освіту, можна стати вченим-теоретиком, фахівцем з фундаментальних і актуальних прикладних питань: індустрія розваг, брендинг, реклама, інформаційна війна, ідентичність, Схід і Захід тощо. Можна докласти себе до практик і займатися культурними індустріями в області креативної економіки: фонди, музеї, кластери, арт-журналістика, арт-критика.

Культурологія тісно пов'язана з перспективними напрямами сучасної європейської гуманістики: cultural studies, media studies, memory studies, art studies, political studies, social analysis, теорія кіно и ТВ. Культурологічну освіту мають нині працюючі відомі журналісти, блогери, письменники, вчені, викладачі, куратори, дипломати.

Культурна дипломатія - важливий аспект культурології в рамках геополітики. Арт-кураторство - найбільш актуальний вияв практичної культурології. Культурологи-теоретики мають можливість здійснювати наукові студії з культурної антропології та воркшопи з копірайтингу, арт-терапії, комунікації.

Певною мірою культурологічність стала символом трьох якостей сучасної людини: креативність, діалогічність та критичність. Глибинний смисловий аналіз світу соціуму та мистецтва як тексту та докладання його до науки і управління - наша задача.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: ПСИХОЛОГІЯ (ПСИХОЛОГІЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: ПСИХОЛОГІЯ (ПСИХОЛОГІЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ)

Кафедра психології факультету філософії та суспільствознавства НПУ імені М. П. Драгоманова запрошує Вас на навчання за освітнім рівнем бакалавр за спеціальністю 053 Психологія за освітньо-професійною програмою «Психологія врегулювання конфліктів».

photo 2019 07 18 15 55 26

В результаті навчання Ви зможете успішно працювати:

  • практичними психологами у закладах освіти (дитячих садочках, школах, коледжах, університетах, центрах дитячого розвитку);
  • психологами у соціальних службах та громадських організаціях різної спрямованості;
  • консультантами з сімейних, кризових та професійних питань;
  • консультантами з вирішення конфліктів в різних організаціях;
  • приватними психологами (консультантами та тренерами).

Навчальний план складається з циклів загальної, професійної підготовки (вивчення різних галузей психології) та дисциплін освітньо-професійної програми «Психологія врегулювання конфліктів».

Умови прийому: прийом здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.
Термін навчання бакалаврів: 3 роки 10 місяців.
Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

По закінченню навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з кваліфікацією «Бакалавр психології. Психолог».

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ІСТОРІЯ (СЕРЕДНЯ ОСВІТА)"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ІСТОРІЯ (СЕРЕДНЯ ОСВІТА)"

Відкриття нової педагогічно-історичної спеціальності на базі саме філософського факультету, на відміну від традиційних, класичних історичних факультетів, дозволило розробити і запровадити в життя власну стратегію та освітньо-професійну програму, котра максимально можливо в сучасних умовах відповідає вимогам підготовки фахівців, здатних успішно працювати в сьогоднішніх умовах динамічної розбудови глобального інформаційного суспільства.

photo 2019 07 18 15 55 30

Творчі, креативні, прогресивно мислячі викладачі кафедри історії та філософії історії факультету філософії та суспільствознавства розробили навчальний план освітньо-професійної програми «Історія та основи суспільно-філософської освіти», який максимально повно і гармонічно задовольняє новітні вимоги українського суспільства і стандарти Міністерства освіти і науки з підготовки бакалаврів історії для освітньої і наукової роботи та особисті освітно-наукові запити студентів.

Навчальні і робочі програми не тільки готують майбутніх вчителів історії для викладання широкого кола суспільно-політичних дисциплін, а й орієнтовані на максимально творчу самореалізацію студентства в університеті та за його межами. Кафедра спрямовує свою діяльність на ефективну інтеграцію студентів у світовий освітній і науковий простір через їх участь у міжнародних грантових освітньо-дослідних програмах, стажуваннях, конференціях та інш.

Додаткова інформація