VII Міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ І КРЕАТИВНА ІНДУСТРІЯ» (13 березня 2020 року)

Violet and Peach Brushstroke Artists Influencer Facebook Cover

Кафедра культурології та філософської антропології факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова запрошує взяти участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління культурними проектами і креативна індустрія», яка відбудеться 13 березня 2020 року у дистанційному форматі. За результатами конференції буде видано збірник конференції «Культурологічний альманах». Реєстрація учасників та прийом тез відбувається до 12 березня 2020 р.
 

Polski

VII Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja

«ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W BRANŻY KULTURY 

I KREATYWNA INDUSTRIA»

(Kijów, 13 marca 2020 roku)

Katedra Kulturologii i antropologii filozoficznej Wydziału Filozofii іNauk Społecznych Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Dragomanowa zaprasza do udziału w VII Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Zarządzanie projektami i kreatywna industria», która odbędzie się w dniu 13 marca 2020roku w trybie zdalnego uczestnictwa.

Uczestnicy dostaną imienne certyfikaty.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Концепція «креативне місто»
 • Інфраструктура креативного міста
 • Міські кластери
 • Публічний і творчий простір
 • Роль нових медіа в контексті креативної індустрії
 • Індустрія розваг і масових комунікацій
 • Потенціал культури як вираження нових тенденцій
 • Виробництво і споживання культурного контенту
 • Краудфандинг, фандрайзинг, краудсорсинґ в контексті креативної індустрії
 • Smart-суспільство
 • Глокалізація в умовах сучасних викликів
 • Кейси: міжнародний досвід
 • Перспективи івент-індустрії
 • Масові культурні тренди

Детальніше в інформаційному листі

Zakres tematyczny konferencji:

 • Koncepcja «kreatywne miasto»
 • Infrastruktura kreatywnego miasta
 • Klastry miejskie
 • Przestrzeń publiczna i twórcza
 • Rola nowych mediów w kontekście kreatywnej industrii
 • Industria rozrywek i komunikacji masowej 
 • Potencjał kultury jako wyrażenie nowych tendencji
 • Produkcja i konsumpcja kontenta kulturowego
 • Crowdfunding, fundraising, crowdsoursing w kontekście kreatywnej industrii
 • Masowe tendencje kulturowe
 • Smart-społeczeństwo 
 • Glokalizacja w warunkach współczesnych wezwań
 • Case`y: doświadczenie międzynarodowe
 • Perspektywy ewent-industrii

Więcej informacji

 

 

Додаткова інформація