VІ Міжнародна наукова конференція «Управління проектами і креативна індустрія»

1

Кафедра культурології та філософської антропології факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова запрошує взяти участь у VІ Міжнародній науковій культурологічній конференції «Управління культурними проектами і креативна індустрія», яка відбудеться 24 травня 2019 р. у дистанційному форматі. За результатами конференції буде видано збірник конференції «Культурологічний альманах». Реєстрація учасників та прийом тез: до 23 травня 2019 р.
 

Polski

Zapraszamy do udziału w VI MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWEJ KONFERENCJI KULTUROLOGICZNEJ «ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W BRANŻY KULTURY I KREATYWNA INDUSTRIA» (Kijów, 24 maja 2019 roku).

Katedra Kulturologii Wydziału Filozoficznej Oświaty i Nauki i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Dragomanowa zaprasza do udziału w VI Międzynarodowej Naukowej Konferencji Kulturologicznej pod tytułem «Zarządzanie projektami i kreatywna industria», która odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku w trybie zdalnego uczestnictwa.

Uczestnicy dostaną imienne certyfikaty.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Концепція «креативне місто»
 • Інфраструктура креативного міста
 • Міські кластери
 • Публічний і творчий простір
 • Роль нових медіа в контексті креативної індустрії
 • Індустрія розваг і масових комунікацій
 • Потенціал культури як вираження нових тенденцій
 • Виробництво і споживання культурного контенту
 • Краудфандинг, фандрайзинг, краудсорсинґ в контексті креативної індустрії
 • Smart-суспільство
 • Глокалізація в умовах сучасних викликів
 • Кейси: міжнародний досвід
 • Перспективи івент-індустрії
 • Масові культурні тренди

Детальніше:

Zakres tematyczny konferencji:

 • Koncepcja «kreatywne miasto»
 • Infrastruktura kreatywnego miasta
 • Klastry miejskie
 • Przestrzeń publiczna i twórcza
 • Rola nowych mediów w kontekście kreatywnej industrii
 • Industria rozrywek i komunikacji masowej 
 • Potencjał kultury jako wyrażenie nowych tendencji
 • Produkcja i konsumpcja kontenta kulturowego
 • Crowdfunding, fundraising, crowdsoursing w kontekście kreatywnej industrii
 • Masowe tendencje kulturowe
 • Smart-społeczeństwo 
 • Glokalizacja w warunkach współczesnych wezwań
 • Case`y: doświadczenie międzynarodowe
 • Perspektywy ewent-industrii

Więcej informacji:

 

 

Додаткова інформація